Čeští operní pěvci


Výběrová bibliografie:


ALEXANDER, Jindřich Václav. Komorní pěvec Karel Burian ve svých veršovaných dopisech. Praha: František A. Urbánek a synové, 1933.
BAJEROVÁ, Marie. O Emě Destinnové. Praha: Vyšehrad, 1979.
BARTOŠ, Josef. Prozatímní divadlo a jeho opera: [K 75. výročí otevření prozatímního divadla]. V Praze: Sbor pro zřízení druhého Národního divadla, 1938.
BENONI, Bohumil. Moje vzpomínky a dojmy I-II. Praha: Kočí, 1917. Umělecké snahy (B. Kočí).
BENONI, Bohumil. Pěvci, jich umění a osudy: kapitoly z dějin zpěvu. Praha: K. Hašler, 1922. Theatralia (K. Hašler), sv. 1.
BLÜMLOVÁ, Dagmar. Stanislava Součková: život operní pěvkyně. Pelhřimov: Nová tiskárna, 2001. ISBN 80-902584-8-4.
BOR, Vladimír. Operní večery. Praha: Panton, 1981.
BOR, Vladimír. Život s uměním: rodinný dvojportrét. Vydání druhé, v Academii první. Praha: Academia, 2015. Paměť (Academia). ISBN 978-80-200-2524-1.
BROŽOVSKÁ, Jarmila. Beno Blachut. Praha: Panton, 1964. Umělci Národního divadla.
BURIAN, Emil František. Emil Burian. Praha: Orbis, 1947. Kdo je (Orbis).
BURIAN, Emil František. Karel Burian. Praha: Orbis, 1948. Kdo je (Orbis).
BURIAN, Emil František. Památník bratří Burianů. Praha: Odeon, 1929. Malá edice Odeon, sv. 13.
BURIAN, Karel. Z mých pamětí. Praha, 1913.
ČERNUŠÁK, Gracian, Bohumír ŠTĚDROŇ a Zdenko NOVÁČEK (eds.). Československý hudební slovník osob a institucí I-II. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963, 1965.
ČERVENÁ, Soňa. Stýskání zakázáno: kousek mého divadelního děje-spisu a země-spisu. 3., dopl. vyd. Brno: Opus musicum, 2014. Opus musicum. ISBN 978-80-903211-7-5.
FIKERLE, Rudolf. Stanislav Muž - Ludmila Červinková - Milada Musilová - Stanislav Tauber. Roztoky u Prahy: Oblastní muzeum, 1968. Portréty (Oblastní muzeum Roztoky).
FUKAČOVÁ, Jitka. Vilém Přibyl. Ilustrace Jaromír Svoboda, Rafael Sedláček. Praha: Supraphon, 1984. Lyra.
FÜRBACH, František. Ema Destinnová a Bedřich Smetana: Emmy Destinn and Bedřich Smetana. Praha: Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, 2011. ISBN 978-80-86791-90-6.
HARTMAN, Emil. Královna zpěvu Ema Destinnová ve vzpomínkách Marie Martínkové. Praha: Orbis, 1995. Svět hudby. ISBN 80-235-0043-0.
HOLZKNECHT, Václav a Bohumil TRITA. Ema Destinnová. 3. vyd. Praha: Panton, 1981.
HONOLKA, Kurt. Slavné primadony: od Bordoniové ke Callasové. Překlad Hana Fischerová. Praha: Supraphon, 1969.
HRADČANSKÝ, J. Komorní pěvec Karel Burian ve svých veršovaných dopisech. Praha: [s.n.], 1930.
JANOTA, Dalibor a Jan Pavel KUČERA. Malá encyklopedie české opery. Praha: Paseka, 1999. ISBN 80-7185-236-8.
JIRÁSKOVÁ, Jiřina. Libuše Domanínská. Praha: Supraphon, 1983.
JIRÁSKOVÁ, Jiřina. Ludmila Dvořáková. Praha: Supraphon, 1978.
JIRÁSKOVÁ, Jiřina. Naděžda Kniplová. Praha: Supraphon, 1987. Lyra.
JIRSOVÁ, Blanka, Ludmila VILÁNKOVÁ a Jindřich JINDRÁK. Jindřich Jindrák. Ve Strakonicích: Muzeum středního Pootaví, 2011. ISBN 978-80-904285-6-0.
KAFKA, František. Hanuš Thein. Praha: Supraphon, t. ST 2, 1971.
KEBERTOVÁ, Olga. Váš Beno Blachut. Praha: Media Bohemica, 1998. Hvězdy Národního divadla. ISBN 80-902525-4-0.
KOČÍ, Přemysl. Dobrý den živote, aneb, Všechno je jinak. Praha: Arista, 2000. ISBN 80-86410-07-2.
KOPECKÝ, Emanuel a Vilém POSPÍŠIL. Slavní pěvci Národního divadla. Praha: Panton, 1968. Edice umělců Národního divadla.
KOPECKÝ, Emanuel. Pěvci Národního divadla. Praha: Panton, 1983.
KOSATÍK, Pavel. Baronka v opeře. [s.l.]: Zámek Liteň, z. s., 2015. 394 s. ISBN 978-80-260-8181-4.
KOZÁK, Jan. Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory: sborník. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1964.
KRONBERGEROVÁ, Marie a Eva URBANOVÁ. Eva Urbanová: jak to všechno bylo. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013. ISBN 978-80-7422-256-6.
KUČERA, Martin. Karel Berman: kronika života operního pěvce. Praha: Academia, 2014. Paměť (Academia), sv. 77. ISBN 978-80-200-2320-9.
LACINA, Oldřich. Ema Destinnová: tři studie : (pedagog - učitelé – podobizny). Praha: Resonus, 2007. ISBN 978-80-902827-4-2.
MARTÍNKOVÁ, Marie. Život Emy Destinnové. Plzeň: Emil Kosnar, 1946.
MIKEŠ, Vladimír. Maria Tauberová. Mělník : Novanta, 2005. 208 s. ISBN 80-901879-2-7.
MIKULA, Joža. Stanislav Muž, pěvec Národního divadla: z kroniky umělcova života - k nedožitým sedmdesátinám. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1967.
MORAVCOVÁ, Miroslava a Petr HNYK. Josef Tichatschek: 11.7.1807-18.1.1886. Teplice nad Metují: Město Teplice nad Metují, 1999.
NEDBAL, Karel. Půl století s českou operou. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959.
NEJEDLÝ, Zdeněk. Dějiny opery Národního divadla I-II. Praha: Práce, 1949.
NĚMEČEK, Jan. Opera Národního divadla v období Karla Kovařovice: 1900-1920 I-II. Praha: Divadelní ústav - Český hudební fond, 1968, 1969.
NOVÁK, Ladislav. Opera a balet staré gardy Národního divadla. Praha, 1938. Knihy osudů.
NOVOTNÁ, Jarmila. Byla jsem šťastná. 3., opr. a dopl. vyd. Liteň: Občanské sdružení Zámek Liteň, 2014. ISBN 978-80-260-6528-9.
OSTRČIL, Otakar a Vilém ZÍTEK, REKTORYS, Artuš (ed.). Korespondence Otakara Ostrčila s Vilémem Zítkem. Praha: Orbis, 1951.
PALA, František. Opera národního divadla v období Otakara Ostrčila I-IV. Praha: Divadelní ústav, 1962, 1964, 1965, 1970.
PAZDÍREK, Oldřich, HELFERT, Vladimír a Gracian ČERNUŠÁK (eds.). Pazdírkův hudební slovník naučný. Část II. osobní. Brno: Ol. Pazdírek, 1937.
PEKÁREK, Michal. Václav Bednář, pěvec Národního divadla. 2., rozš. vyd. České Budějovice: Nová Forma, 2012. ISBN 978-80-7453-265-8.
PLEVKA, Bohumil. Život a umění Emy Destinnové. Praha: AZ servis, 1994. ISBN 80-901554-3-X.
POSPÍŠIL, Milan. Milada Šubrtová. Praha: KLP, 2008. ISBN 978-80-85917-63-5.
POSPÍŠIL, Miloslav. Veliké srdce: život a umění Emy Destinnové. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1974.
POSPÍŠIL, Miloslav. Ema Destinnová: česká pěvecká legenda. 4., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Brána, 2008. ISBN 978-80-7243-343-8.
POSPÍŠIL, Miloslav. Marie Podvalová: hvězda opery : příspěvek k dějinám české operní interpretace. Praha: Brána, 2000. ISBN 80-7243-086-6.
POSPÍŠIL, Miloslav. Z operního Olympu: pěvecké legendy 20. století. Praha: Brána, 2009. ISBN 978-80-7243-416-9.
POSPÍŠIL, Vilém. Marie Podvalová. Praha: Panton, 1964. Umělci Národního divadla.
POSPÍŠIL, Vilém. Opera Národního divadla v období Otakara Ostrčila V-VI. Praha: Divadelní ústav, 1983, 1989.
PRAŽÁK, Přemysl (ed.). Otakar Mařák: sborník statí a vzpomínek. Trutnov: Jan Jiránek, 1937.
PROCHÁZKA, Vladimír (ed.). Národní divadlo a jeho předchůdci: slovník umělců divadel Vlasteneckého, Stavovského, Prozatímního a Národního. Praha: Academia, 1988.
PŘIBYL, Vilém a Václav DRÁBEK. Z deníku pěvce. Jinočany: H & H, 1994. ISBN 80-85787-63-6.
PUJMAN, Ferdinand. Burianům, Karlovi a Emilovi, k poctě. Praha: Jaroslav Kural, 1932.
REKTORYS, Artuš. Ema Destinnová: životopis. Praha: Otto Girgal, 1936.
REKTORYS, Artuš. Naši operní pěvci. Praha: Svaz čs. skladatelů, 1958. Knižnice hudebních rozhledů, roč. 4., sv. 2.
REKTORYS, Artuš. Růžena Maturová. Praha: O. Girgal, 1936.
SKÁLA, Pavel (ed.). Čeští koncertní umělci. Praha: Český hudební fond, 1983.
SLÁDEČEK, Jan. Marie Podvalová a Čakovice. Týn nad Vltavou: Nová Forma, 2014. ISBN 978-80-7453-474-4.
SMETANA, Bedřich, JARKA, Václav Hanno (ed.). Kritické dílo Bedřicha Smetany 1858-1865. V Praze: Pražská akciová tiskárna, 1948.
SMOLKA, Jaroslav (ed.). Malá encyklopedie hudby. Praha: Supraphon, 1983.
SRBA, Bořivoj, DUFKOVÁ, Eugenie (ed.). Postavy brněnského jeviště I-III.: Umělci Národního, Zemského, Státního a Národního divadla v Brně : Český divadelní slovník. Brno: Národní divadlo, 1984, 1989, 1994.
ŠANTORA, J. a Dalibor JANOTA. Tenor od rytíře Žumbery. Memoáry Miroslava Frydlewicze. Plzeň: Ševčík, 2004.
ŠÍP, Ladislav. Pěvci před mikrofonem. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. Hudba na každém kroku (SNKLHU).
ŠOLÍN, Vladimír. Marta Krásová: ze života velké pěvkyně. Praha: Panton, 1960. Umělci Národního divadla.
ŠPECINGER, Otakar. Klementina Kalašová. V Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem spolu se Severočeským klubem spisovatelů, 2006. ISBN 80-7055-139-9.
ŠPECINGER, Otakar a Stanislav JAREŠ. Tereza Stolzová: Život a působení české pěvkyně. Praha: Český hudební fond, 1992. ISBN 80-7008-032-9.
ŠPELDA, Antonín. Slavní plzeňské opery: 23 medailónů hudebních umělců. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1986.
ŠUBERT, František Adolf. Dějiny Národního divadla v Praze 1883-1900: s některými pamětmi, vzpomínkami a doklady. Praha: Unie, 1908.
TAUBER, Stanislav. Můj hudební svět: vážně i s humorem : vzpomínky. Brno: Vl. Hapala, 1949.
TEICHMAN, Josef. Postavy českého divadla a hudby. Praha: Orbis, 1941.
THEIN, Hanuš. Národní umělec Vilém Zítek. Praha: Vydavatelství ministerstva informací, 1947. Knižnice národních umělců československých (Vydavatelství ministerstva informací).
THEIN, Hanuš. Žil jsem operou Národního divadla. Praha: Melantrich, 1975.
VĚŽNÍK, Václav. Zpívali v Brně. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2012. ISBN 978-80-7460-021-0.
VĚŽNÍK, Václav. Zpívali v Brně II. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2014. ISBN 978-80-7460-070-8.
ZINDELOVÁ, Michaela. Sňatky s operou: [28 zastavení s umělci Národního divadla]. Praha: Petrklíč, 1997. ISBN 80-7229-000-2.
ŽANTOVSKÝ, Petr a Jiří KOVÁČ. Eva Urbanová. Olomouc: Votobia, 1997. České portréty. ISBN 80-7220-065-8.
ŽÍDEK, Ivo a Josef HERMAN. Jak možná věřit. Praha: Formát, 1998. ISBN 80-86155-21-8.


Dále byly použity různé internetové databáze, informace na internetových stránkách operních divadel apod. Viz též sekce Odkazy.