Čeští operní pěvci


Internetové zdroje a odkazy na některé zajímavé operní internetové stránky:


www.operainfo.eu     stránky se základními informacemi mj. o mnoha českých i zahraničních pěvcích

www.archiv.narodni-divadlo.cz     Archiv Národního divadla v Praze

http://www.czechmusic.org/main.php?lang=cz      stránky věnované mj. některým významným českým hudebním osobnostem

http://www.musicologica.cz/slovnik/index.php     Český hudební slovník osob a institucí

http://encyklopedie.idu.cz/index.php/Hlavn%C3%AD_strana     Česká divadelní encyklopedie

www.narodni-divadlo.cz     Národní divadlo v Praze

www.ndbrno.cz     Národní divadlo v Brně

www.ndm.cz     Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě

www.moravskedivadlo.cz     Moravské divadlo Olomouc

www.divadlo-opava.cz     Slezské divadlo v Opavě

www.djkt-plzen.cz     Divadlo J. K. Tyla v Plzni

www.jihoceskedivadlo.cz     Jihočeské divadlo České Budějovice

www.saldovo-divadlo.cz     Divadlo F. X. Šaldy Liberec

www.operabalet.cz     Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem

www.karelburian.cz     stránky věnované Karlu Burianovi

http://www.kapralova.org/EMA.htm      stránky věnované Emě Destinnové