Čeští operní pěvci


František Broulík

(24.4.1853 Ústí nad Orlicí - říjen 1930 Stanislawow, Polsko)


Tenorista. Zpěv studoval u J. L. Lukese. Působil v PD (1878 - 79) a v mnoha evropských městech (Štětín, Lipsko, Vídeň, Budapešť). Měl krásný sytý hlas mimořádného rozsahu s vynikající kantilénou a výbornými, zvukově průbojnými výškami. Jeho repertoár byl neobvykle široký. Byl řazen mezi nejvýznačnější pěvce své doby. Z rolí: Manrico (Trubadúr), Raoul (Hugenoti), Rimbaud (Robert ďábel), Jan z Leydenu (Prorok), Lohengrin.