Čeští operní pěvci


Olga Jiráková

(30.6.1934 Praha)


Sopranistka. Studovala u F. Friedricha, na pražské konzervatoři u J. Vavrdové - Tomašovové a na AMU u Z. Otavy. Především koncertní pěvkyně, interpretovala oratorní, operní a písňovou tvorbu. Z operních rolí: Opice (Žvanivý slimejš).