Čeští operní pěvci


Josef Lev

(1.5.1832 Sazená u Velvar - 16.3.1898 Praha)


Barytonista. Umělecké základy získal jako sborista vídeňské Dvorní opery. Působil v PD (1864 - 81) a později v ND (1881 - 88). Byl pokládán za pěvce evropské úrovně. Měl vysoký baryton, jak dokládají Smetanovy barytonové role, psané právě pro Lva. Vynikal lehkou tvorbou tónů, krásnou kantilénou a hlasovou vroucností. Z rolí: Tausendmark (Braniboři v Čechách), Vladislav (Dalibor), Přemysl (Libuše), Tomeš (Hubička), Kalina (Tajemství), Vok (Čertova stěna), Figaro (Lazebník sevillský), Vilém Tell, Nabucco, Don Carlos (Ernani), Luna (Trubadúr), Valentin (Faust a Markéta), Hrabě (Figarova svatba), Petr I. (Car a tesař), Ruslan (Ruslan a Ludmila).