Čeští operní pěvci


Marie Písařovičová

(? Praha? - 1914? Praha?)


Sopranistka. Účinkovala ve Štýrském Hradci a v PD (1864 - 68). Měla soprán velmi značného rozsahu a jevištní temperament. Zpívala i mezzosopránové a altové úlohy. Z rolí: Děčana (Braniboři v Čechách - ztvárnila i v premiéře), Háta (Prodaná nevěsta - rovněž), Anežka z Vartenberka (Šeborovi Templáři na Moravě), Giovanna (Rigoletto), Papagena (Kouzelná flétna), Zerlina (Don Giovanni), Marie (Car a tesař), Anička (Čarostřelec).