Čeští operní pěvci


Emilie Rastelliová

(10.2.1841 Praha - 20.10.1886 Praha)


Sopranistka. Studovala u F. Škroupa a K. Škroupové. Působila v StD, dále v Pešti a Výmaru (1863 - 66) a v PD (1866 - 68). Měla průbojný dramatický soprán světlejší barvy a velkého tónového rozsahu, ovšem s problematickou pěveckou technikou. Pracovala i jako pedagog. Z rolí: Slavína (Šeborova Drahomíra - ztvárnila i v premiéře), Lejla (Bendl - rovněž), Halka, Rachel (Židovka), Valentina (Hugenoti), Donna Anna (Don Giovanni).