Čeští operní pěvci


Valentin Šindler

(30.1.1885 Cholina u Litovle - 21.1.1957 Praha)


Tenorista. Zpěv studoval u O. E. Robinsona ve Vídni a u F. Emericha v Berlíně. Působil v ND (1911 - 13), ve vinohradské opeře (1913 - 14), v Záhřebu (1914 - 17) a v Brně (1917 - 32). Měl lyrický tenor schopný pěkné kantilény a mnoha dynamických odstínů, vyznačoval se i dobrou dikcí. Byl činný i jako herec, proslul především jako představitel hanácké figurky „stréčka Matěje Křópala z Břochovan“, hrál i ve filmu. Z rolí: Ladislav (Dvě vdovy), Vít (Tajemství), Števa (Její pastorkyňa), Brouček (Výlety pana Broučka), Ottavio (Don Giovanni).