Čeští operní pěvci


Zdeněk Zouplna

(10.12.1920 Motyčín – 1.5.1977 Plzeň)


Tenorista. Účinkoval v Liberci a v Ústí n. L. Z rolí: Benda (Jakobín), Pedrillo (Únos ze serailu), Triquet (Evžen Oněgin).