Čeští operní pěvci


W

Wagnerová Františka
Wallingerová Jana viz Štefáčková Jana
Walter Gustav
Walter Rudolf
Wastlová-Karnetová-Léblová Zdena
Waszmuth Alois
Wieser Oldřich
Wild Josef
Wildner Jan
Winklerová Jarmila
Wolek Robert
Wollnerová Marie
Wuršer Vladimír
Wysoczanská Jadwiga