Čeští operní pěvci


Seznam použitých zkratek:


AMU...Akademie múzických umění v Praze
AUS VN...Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého
HAMU...hudební fakulta AMU
HDK...Hudební divadlo v Karlíně
JAMU...Janáčkova akademie múzických umění v Brně
LŠU...Lidová škola umění
ND...Národní divadlo v Praze
PD...Prozatímní divadlo v Praze
SD...Smetanovo divadlo v Praze
SND...Slovenské národní divadlo v Bratislavě
SOP...Státní opera Praha
StD...Stavovské divadlo v Praze
UVS...Umělecký vojenský soubor
VŠMU...Vysoká škola múzických umění v Bratislavě